Doelgroep


Vooral middelbare scholieren, maar ook basisschoolleerlingen en eventueel
Studenten van universiteit/ H.B.O. met motivatieproblemen.
Trefwoorden:
Ambitie,structuur,vakinhoudelijk,complementair aan school,systeembenadering,gezellig,betrokkenheid,investering